Potwierdź swoją wiedzę i umiejętności

Bezpieczeństwo IT nie jest łatwą dziedziną i wymaga ciągłego rozwoju kompetencji. Ścieżka certyfikacyjna CISS (Certified IT Security Specialist) potwierdza poziom wiedzy oraz przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństem informatycznym.

Ze szkoleń Akademii Bezpieczeństwa oraz programu certyfikacyjnego CISS skorzystało już ponad 30.000 osób z całego świata.
Dlaczego warto wybrać ścieżkę certyfikacji CISS?

 • Zakres wiedzy pokrywa się (lub przekracza) kompetencje zdobyte w innych ścieżkach certyfikacyjnych, jak CEH, CompTIA Security+ i CISSP.
 • Koszt egzamiu i wydania certyfikatu jest wliczony w cenę szkolenia.
 • Brak opłat rocznych za utrzymanie certyfikatu.
 • Certyfikat jest wydawany bezterminowo.
 • Nie wymagamy dokumentowania doświadczenia w IT Security, aby rozpocząć szkolenie.
 • Częste terminy egzaminów online - raz w miesiącu.
 • Egzamin w języku polskim.
 • Brak presji czasu - do egzaminu możesz podejść w dowolnym, wybranym terminie, gdy czujesz się dobrze przygotowany.
Misja programu certyfikacyjnego CISS

Naszym priorytetem jest podnoszenie kompetencji kursantów w dziedzinie bezpieczeństwa IT. Walczymy o to, aby nie stawiać sztucznych barier w dostępie do certyfikacji - barier szczególnie tych finansowych. Koszt konkurencyjnych ścieżek certyfikacyjnych często przekracza 5000 złotych, co może okazać się zaporową sumą dla wielu osób.

Dążymy do tego, aby nasze szkolenia były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, dbając przy tym o bardzo wysoki poziom merytoryczny przekazywanej wiedzy oraz rozpoznawalność certyfikatu CISS.
Wymagania otrzymania certyfikatu oraz tytułu CISS

 • Ukończenie szkolenia CISS, tj. modułu podstawowego oraz 4 specjalizacji (ponad 35 godzin szkolenia).
 • Zaliczenie wszystkich testów i zadań kontrolnych w trakcie szkolenia.
 • Pomyślne zaliczenie egzaminu końcowego - uzyskanie co najmniej 70% punktów.


Wszystkie certyfikaty CISS są numerowane i wydawane w 2 wersjach - polsko- i anglojęzycznej.